Elvan Aydoğdu

Elvan Aydoğdu

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU

31.05.2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen yeşil kart sahipleri ile Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan kişiler 01.01.2012 tarihi itibariyle prim ödemek koşulu ile genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Elvan AYDOĞDUSMMM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU Read More »

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ

31.12.2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının İşveren hisseleri devlet tarafından karşılanacak. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ki halk arasında torba yasa olarak bildiğimiz bu kanun çok tartışılmış olsa da kimilerimiz için bir çok fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ Read More »