6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ

31.12.2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının İşveren hisseleri devlet tarafından karşılanacak. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ki halk arasında torba yasa olarak bildiğimiz bu kanun çok tartışılmış olsa da kimilerimiz için bir çok fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan birisi de 2015 yılı sonuna kadar devam edecek olan yeni işe alınan her bir sigortalı işçinin işveren hissesinin işsizlik fonundan karşılanmasıdır. Tabi bunun içinde belirli şartların olması kaçınılmazdır.

Elvan AYDOĞDU
SMMM