GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU

31.05.2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen yeşil kart sahipleri ile Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan kişiler 01.01.2012 tarihi itibariyle prim ödemek koşulu ile genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Elvan AYDOĞDU
SMMM