KONKORDATO HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK… !

15 mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İcra ve iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında, 7101 sayılı kanun ile “iflas ertelemesi” kaldırılmış ve konkordato konusunda önemli değişiklikler yapılarak konkordato yeni bir içeriğe kavuşturulmuştur.

YMM-Zübeyir ÜLGER
Kıdemli Baş Denetçi