Makaleler

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE FASON İŞÇİLİK UYGULAMALARI

Ülkemizde fason işçilik uygulamaları çok yaygın ve yoğun olarak görülmektedir.Bu uygulamada bazı sektörlerde vergi güvenliği müessesi olarak KDV tevkifatı uygulanmakta,bazı sektörlerde fason hizmet uygulamalarında ise KDV tevkifatı uygulanmamaktadır. YMM-Zübeyir ÜLGERKıdemli Baş Denetçi

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE FASON İŞÇİLİK UYGULAMALARI Read More »

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU

31.05.2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen yeşil kart sahipleri ile Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan kişiler 01.01.2012 tarihi itibariyle prim ödemek koşulu ile genel sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Elvan AYDOĞDUSMMM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01.01.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU Read More »

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ

31.12.2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının İşveren hisseleri devlet tarafından karşılanacak. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ki halk arasında torba yasa olarak bildiğimiz bu kanun çok tartışılmış olsa da kimilerimiz için bir çok fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ Read More »

FORM BA-BS DÜZENLENMESİNDE AMAN DİKKAT !

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 362 ve son olarak 381 seri numaralı genel tebliğleri ile verilecek beyanname ve bildirimler içerisinde yer edinen ve bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin 2007 yılı için KDV hariç 30.000 -YTL ,2008 yılı için KDV hariç 8.000-YTL’lik haddi aşan mal ve hizmet alımlarını Form Ba ,mal ve hizmet satışlarını ise

FORM BA-BS DÜZENLENMESİNDE AMAN DİKKAT ! Read More »

8+1 MİNİBÜS MÜ YOKSA OTOMOBİL Mİ ?

Maliye Bakanlığı son zamanlarda birçok yeni uygulama ile gündemde olup, yine kayıtlı mükellefin adeta ensesinde olduğunu hissettirmektedir. Yeni uygulamaların bir tanesi vergi mükelleflerine yazı göndererek 2007 yılının son üç döneminde KDV ödemeniz olmadığından dolayı, devir KDV beyan ettiniz diye görüşmeye çağırmakta, bu görüşmelerde aba altından sopa gösterircesine, mükellefler zorunlu beyana yönlendirilmektedir. YMM-Zübeyir ÜLGERKıdemli Baş Denetçi

8+1 MİNİBÜS MÜ YOKSA OTOMOBİL Mİ ? Read More »

HURDA METAL TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Katma Değer Vergisi kanununun 9.maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki doğrultusunda , mükellefin Türkiye’de ikametgahının işyerinin, kanunu ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler yapılabilmektedir. YMM-Zübeyir ÜLGERKıdemli Baş Denetçi

HURDA METAL TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Read More »

KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TESLİMLER VE KDV BEYANI

3065 Sayılı Katma değer Vergisi Kanununa bir bütün olarak baktığımızda, istisnaların kitabın 2. bölümünde ele alınmış olduğu ve bu istisnalardan uygulama da en çok karşımıza çıkanların ise tam ve kısmi istisnalar olduğu görülmektedir.Denetimlerimizde en çok karşılaştığımız ve dikkat edilmesi gereken hatalar, kısmi istisna kapsamında alınan ve satılan mal ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesi, bu sırada karşımıza çıkan

KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TESLİMLER VE KDV BEYANI Read More »

SEVK İRSALİYESİ

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230. maddesinin 5 numaralı bendine göre “Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde SATICININ, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ALICININ sevk irsaliyesi düzenlemesi zorunludur. Sevk irsaliyesi, bir malın mülkiyet ve zilyetlik haklarının faturadan önce devri anlamını taşıyan bir nevi teslim belgesi,satış sözleşmesi

SEVK İRSALİYESİ Read More »

GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinin 1. fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, bu maddenin 2. fıkrasının 4 no.lu bendinde ise gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, ticari bir organizasyon

GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ Read More »